Úvod-Hlavní-stránka.

Astro Tarot kouč-ing k otevření očí v Praxi = Rozlišení, co ovlivňujeme a Tvoříme my a co život a JAK to změnit (pochopení Bytí v Praxi) +Nabídka služeb

Tarot, Astro-Tarot a další cesty Prožitku energií k poznání Bytí  ...(k Probouzení, k Tvoření a uzdravení Života) 
A=aPoint-6x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif
Úvod-Hlavní-stránka Informace-Novinky-Akce Služby--Příležitost-ke-Zlepšení-Života Kontakty Terapie-Meditace-Regrese Inspirace-Prohlédnutí-Uvědomění-Probouzení-Arcana Tarot-Výklad-Význam-JINAKJINAK  OnLine-Tarot-Výklad-Zdarma Mapa-Stránek 
A=aPoint-9x.GIF.gif

A=aPoint-6x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-6x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gifO mně A=aPoint-9x.GIF.gif A=aPoint-9x.GIF.gifProdukty A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gifVidea A=aPoint-9x.GIF.gif další menu
na konci stránky
A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-6x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gif

.
A=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gifA=aPoint-6x.GIF.gif

.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =
.
A=aPoint-9x.GIF.gif
Úvod, Hlavní stránka  ||
 

ÚVOD : Jak uchopit život v PRAXI, z pohledu Bytí, jeho Realit (zákonů) života, rovnic vesmíru, TAROTU, Mystiky +Nabídka služeb

A=aPoint-6x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
* Každý člověk má přání něco zlepšit, jen potřebuje poznat nové, pochopit a Spatřit , JAK se to dělá...- *

Hledáte kvalitní vztah a nevíte čím si v tom bráníte? ~ Máte vztah, ve kterém nedostáváte TO, po čem toužíte anebo v něm prožíváte strádání, konflikty, trápení atd.? ~ Máte zdravotní potíže a lékaři si nevědí rady? ~ Hledáte novou práci a nevíte podle čeho se řídit, abyste byli spokojeni celkově? ~ Jak se bude vyvíjet Vaše podnikání anebo stávající profese? ~ Řešíte bydlení, děti, blízké nebo úmrtí, deprese? ~ Nevíte, kde Vám unikají peníze? ~ Máte extrémně neobvyklé zážitky, které potřebujete pochopit? ~~~ Ať už máte JAKÉKOLI otázky či situaci, je užitečné znát, co můžete udělat VY osobně s vlastním životem, abyste si na mnoho otázek v budoucnu, dokázali odpovědět Soběstačně, se znalostí Principů života, BEZ předpokladů, dohadů, BEZ domněnek či přesvědčení... číst celé .

Linka-Kytky
A=aPoint-9x.GIF.gif

Říkají mi Arki (Arcana), v ČR žiji od své druhé poloviny života (přes 20 let) a má rodina pochází ze staré Anglie.   Jsem autorkou metody Rodina Duše, Rodina Bytí, systému nevědomých prvotních příčin, stojících před nevědomými příčinami, mnoha odhalení, ohledně oblasti psychiky, citů (Rodina Duše), fyziky energií, dále fungování posloupnosti zrání člověka, ohledně odhalení schopností v jeho překážkách, mnoha sdělení, objasnění apod. Cokoli ze zmíněného i z nezmíněného anebo i vše dohromady, mění člověku život v Praxi, díky novému poznání osobního prožitku, směrem k úlevě v jednotlivých oblastech života.

Máte zájem na sobě pracovat a posunout se v rámci vnitřního růstu, umět se rozhodovat bez rozumu, s pomocí vyššího vědomí, odhalit ve svých nezdarech tajemství potenciálu a spatřit sebe sama v novém světle?

Poznejte svůj život, vlastní základ cesty, který každému poskytuje mnoho možností, aby nevařil z vody. Poznejte svoji rodinu (směsi) energie, která každému člověku ukazuje hladký průběh k poznání, pochopení, výtvorům, dosažením, spoléhání se na sebe díky spolupráci se sebou samým. Jakmile se člověk naučí něco dělat vůči sobě, až po spolupráci, umí to také vůči druhým. Ovšem podstatné je, že děláním vůči sobě a své rodině Duše, tvoří svůj život, svůj svět, sdílení radosti a prožitek, že nikdy není opuštěný, osamělý, že mu pomáhá celý vesmír se vším, do čeho se pustí.  další, více zde .

Linka-Kytky

Energie=ClovekaDůkladné Poznání Přítomnosti (skryté, nevědomé, podvědomé, včetně souvislostí a kauzality), umožňuje TVOŘIT VLASTNÍ ŽIVOT...  TO, co děláme dnes, čemu věnujeme pozornost, tvoří zítřky, dny příští. Háček je v tom, že většinu toho, co člověk dělá a čemu věnuje pozornost, se děje ZATÍM nevědomky (u drtivé většiny Lidí). Podívat se do nevědomí, do podvědomí, co se tam děje a jak to upravit, umožňují například i modulové "regresní" terapie, Tarot a Astro-Tarot. Regresní terapie toto umožňuje spatřit oběma stranám a je časově, mnohem delší. Tarot a Astro-Tarot, toto umožňuje spatřit odborníkovi, předat klientovi a je časově kratší. Zabývám se proto všemi metodami, mají stejný základ uchopení i když použití je jiné.

Tarot umožňuje mnohonásobně více informací i možností, než většina Lidí ZATÍM vůbec tuší... K tomu, aby to člověk mohl zjistit, potřebuje opustit otázky na budoucnost, opustit věštby (opustit základní školu hádanek) a Začít se ptát na užitečné záležitosti pro praktický život...z pohledu spojení zdánlivé "nehmoty" i "hmoty", z pohledu fungování většího rozsahu z celistvosti, jak něco přenést do reality, do své cesty, účel, stupeň vyzrálosti, atd. 

Stejně tak další metody.  Život se nemění až do momentu konání nového přístupu. Nelze očekávat jiné výsledky, když děláte totéž, ani od Tarotu, ani od jiných metod, natož od života. Lidé ovšem netuší, co všechno potřebují změnit, aby už nedělali totéž...
Všechny odpovědi, má člověk v sobě = pokud si nebrání přesvědčením mysli = zavíráním očí, zavíráním vnímání. Člověk nevidí za rozhodnutí, které ještě neudělal. Stejně tak nevidí za rozhodnutí, která již udělal, ale zatím je nechápe. Proto se mysl snaží, okecat vše, odůvodnit vše, co potká i co nepotká. Když člověk pochopí, že toto nikam nevede, pak se začne zajímat o intuici. Proto si své vnímání, člověk na začátku, kontroluje s člověkem, který se dokáže podívat dál a hlouběji v intuici, než on sám. Tarot a Astro-Tarot, má nejširší záběr, v rámci nejrychlejších pomůcek.

Linka-Kytky
A=aPoint-9x.GIF.gif

Všichni, kdo se začnou zabývat například Tarotem (výkladem z kávy, z karet, ze symboliky), to nedělají ve skutečnosti proto, aby vykládali druhým, nýbrž proto, aby se naučili používat intuici a postupně ji rozšiřovali. Jenom si toho nejsou vědomi, protože si tuto otázku ani nepoložili. A aby si to mohli prověřit, zda a nakolik, rozeznali svoji intuici, je reakce druhého člověka (výklad pro druhého) nejlepší odpovědí. Ovšem začátečník, není profesionál a to drtivá většina Lidí, často přehlédne = jak ten, kdo Tarot používá a stejně tak i klienti...

TI, kteří
už rozšířili svoji schopnost, používat intuici tréningem mnoha desítek let (či ve více životech), do rozsahu "Mozarta", používají Tarot k rozšíření poznání Bytí. Jakmile ho obsáhnou i skrze principy vesmíru, posunou se k Astro-Tarotu. Při Astro-Tarotu, je už nezbytné ovládat astrologii (+jinak) a ještě lépe, také i chaldejský systém. A takto se neustále nabaluje, rozšiřuje schopnost spatřit, skrze spojování dalších souvislostí a možností... Nejen ve spojení s Tarotem, nýbrž celkově, v životě, v praxi, v singularitě.

Linka-Kytky

Buď můžeme používat Lpění rozumu, domýšlivost mysli a díky tomu si protiřečit, tvořit překážky, ve svém životě   ANEBO,
DOVOLIT sami sobě, kráčet v souladu se svým nitrem, v souladu s vlastní cestou, v souladu s moudrostí svého Vědomí, jednoduše a s lehkostí +si otevírat zajímavé a nové možnosti. Svobodná volba, je na každém člověku.
Ovšem svobodnou volbu (rozhodnutí), člověk dělá dvěma způsoby
. BUĎ 1) rozumem, myslí ANEBO 2) vnímavostí moudrosti intuice, svojí skutečnou podstatou = což je opak rozumu, mysli.
Na začátku, může člověku Tarot, ukázat cestu, poznání a pochopení, nejen svých rozhodnutí, konání, také i druhých Lidí, událostí, i života...

A=aPoint-6x.GIF.gifNa všechna sezení (druhy služeb) je potřeba se objednat Telefonicky. 

A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
S úctou a vděčností,
Autor : Arcana Viva - autor, mystika, navigace (výuka), terapie .
© Copyrighte  (& Copywrite)
A=aPoint-9x.GIF.gif
Text můžete šířit, v nezkrácené a neupravené podobě, pouze pro nekomerční = neobchodní použití, spolu s autorem a aktivním odkazem na stránky. DĚKUJI Vám.
A=aPoint-9x.GIF.gif
http://Arcana-V.sweb.cz..
A=aPoint-9x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif


A=aPoint-6x.GIF.gif


A=aPoint-9x.GIF.gif


pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gif
Foto Arcana-V

A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.
A=aPoint-6x.GIF.gifA=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gifA=aPoint-6x.GIF.gif
.


A=aPoint-9x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif
Děkuji s Láskou všem, za SDÍLENÍ těchto stránek, příp. příspěvků, pro ÚLEVU ostatním *** Některá objasnění a informace, jsou přístupné za symbolický poplatek :-) (vypracování odpovědí na Vaše rozsáhlé otázky, zpracování překladů vhledů, atp.)
A=aPoint-9x.GIF.gif

Linka-Kytky

A=aPoint-9x.GIF.gif
DĚKUJI za VAŠE DÁRKY
Vážím si toho velice, protože je za tím dávání radosti oboustranně, opětovaná Laskavost, naše Lidskost a naše ÚČAST v proudění života.
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
Mnozí ZATÍM  NEVĚDÍ, že TO, co dáváme a projevujeme druhým, dáváme ve skutečnosti SOBĚ SAMÉMU...
Dar-Dárek-Laskavost
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg

Linka-Kytky

NejOblíbenější & Nejčtenější: 
A=aPoint-9x.GIF.gif
Důvěřujete, že si zasloužíte Úctu, Lásku, Hojnost ANEBO Vám stačí "ŠROUBY" na talíři v hezkém balení? Co je Sebe-Úcta = kratičký Příklad v PŘÍBĚHU... * (201203-02)

Proč nestačí JENOM Přijmout? Co způsobuje Přijetí, BEZ NÁSLEDNÉHO Pochopení? Přijetí, je pouze začátek receptu.! *(201602-02)

Tarot, rozdílné použití Tarotu... (201) 

Odhalení příběhu z podvědomí (pro mnohé až Pozitivně "šokující"): Proč mi někdo BERE někoho či něco? *(201610-01)

4 Reakce člověka (možnosti), při Zrcadlení Obvinění, Výčitek, Kritiky v Praxi... Podle Druhu své reakce zjistíte, co děláte sobě *(201310-02)

Posloupnost vývoje. Co je dřív ve vývoji a co potom? Kdy člověk pozná například Lásku Bytí, (Bezpodmínečnou, Bezmeznou, Singularity)? *(20169-03)

Celestýnské Proroctví, Článek, všech 10 Vhledů 1.č.... (20022-7)

Protiřečení, Rozpor, vymaže výsledek, realizaci přání a vytvoří slepou uličku, barikádu. Rozeznáte, kdy si stavíte barikády? JAK barikády ZMĚNIT na PŘÍLEŽITOSTI v životě? * (201312-03)

Články, Inspirace, Intuice = Přehled .

Tvořivost, Tvorba .
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif


A=aPoint-9x.GIF.gif
Hodnotné informace šetří utrpení a šetří čas. 
Při určitých sezeních, máte Příležitost, také zážitků, v Praxi.
Pokud člověk zůstane u teorie, nejde o posun, jde o povrch... Arki :-)
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
Optimalizace: 06.12.2016

A=aPoint-9x.GIF.gif

.
A=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gif
.


.


A=aPoint-6x.GIF.gif

Úvod-Hlavní-stránka Informace-Novinky-Akce Služby--Příležitost-ke-Zlepšení-Života Kontakty Terapie-Meditace-Regrese Inspirace-Prohlédnutí-Uvědomění-Probouzení-Arcana Inspirace Tarot-Výklad-Význam-JINAKJINAK   Astrologie-Odhaluje-Více Chaldejský-Systém BtnG=Numerologie=18-8-2.png OnLine-Tarot-Výklad-Zdarma Děkuji-Spolupráce-Ikonky-Doporučit Mapa-Stránek 

A=aPoint-6x.GIF.gif


A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gifO mně A=aPoint-9x.GIF.gif A=aPoint-9x.GIF.gifProdukty A=aPoint-9x.GIF.gif A=aPoint-9x.GIF.gifVidea A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gif

. Podmínky užívání  (+Zásady ochrany osobních údajů)

Často kladené dotazy
  (+Etický kodex)

Spolupráce
  (+Affiliate Program)

Tvořivost, Tvorba
.pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg