A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
A-point-9x.gifA-point-9x.gif
Arcana-V_Hlavní_StránkaChaldejský Systém  (Původní rozsáhlá numerologie)

A-point-9x.gif


A-point-9x.gif
.Úvod  A-point-9x.gif Čte  A-point-9x.gif VIDEA  A-point-9x.gif MEDITUJte  A-point-9x.gif OBJEVUJte  A-point-9x.gif NAVŠTIVte  A-point-9x.gif PRODUKTYA-point-9x.gif.A-point-9x.gifA-point-9x.gif
.Transformační.Tarot  A-point-9x.gif Láska_Vztah(y)  A-point-9x.gif SEZENÍ.služby  A-point-9x.gif Biografie  A-point-9x.gif Kontakt  A-point-9x.gif VíceA-point-9x.gif.


.
A-point-9x.gif 
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.


Prohlédnutí ZDÁNÍ & Skutečnosti & Energií, Časovosti, mimo čas, který známe...


Chaldejský systém, nelze pokládat za jednoduchou Numerologii, kterou najdete v knihách, pod názvem Numerologie. TO, co Lidé znají, pod názvem Numerologie, jsou asi tak vzorečky, význam hlavně devíti čísel a pak orientačně čísla dne v měsíci a pár dalších informací. Toto vše se dá přirovnat například k přízemnímu učení Tarotu, pro první stupeň základní školy.

Asi není potřeba dodávat, že ani chemie, ani fyzika, se svými informacemi nekončí na prvním stupni základní školy a jedná se pouze o úvod. JENŽE Chaldejský systém, má základ naprosto jinde NEŽ Numerologie a informace o něm, jsou úplně jiné....

Proč vůbec vznikl tento číselný systém původně?
Tento systém má kořeny ve staré Mayské civilizaci, která byla ZDÁNLIVĚ posedlá časem. TO, ovšem není ani vzdáleně přesné. Jde více o Kosmickou Harmonii a o jazyk "Harmonie Vesmíru". A Vesmír můžeme vnímat také UVNITŘ své Energie
.

Abychom pochopili základ tohoto číselného systému, potřebujeme nejdříve pochopit rozšířené vnímání číselných kódů, Mayské civilizace......více ZDE :-).

pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
Mayové počítali jeden CELÝ cyklus na 5.200 let. 
Proto Chaldejský systém počítá se ZÁKLADem 52 čísel,
které jsou seskupené do úrovní, podle naší dimenze, podle hustoty této hmoty. 
V jiné dimenzi, v jiné hustotě hmoty, je cyklus jiný a proto i jiný počet úrovní
.

Těchto 52 čísel, odpovídá také počtu týdnů v roce,
odpovídá systému, podle kterého dokázali spočítat Astronomické PREDIKCE,
52 čísel dokáže shrnout celou rozsáhlou původní astronomii a astrologii,
v přehledu kódů čili v přehledu čísel,
což je také i CELKOVÝ přehled Cyklů bytosti
.

Z pohledu 52 čísel, je každý cyklus ÚPLNĚ  JINÝ,
NEŽ z pohledu tisíc-krát ořezané Numerologie
a ukazuje, v čem konkrétní podstata nezrozeného vědomí, potřebuje ZRÁT, PUSTIT, VYČISTIT, aby se přiblížila o další kus zrozenému vědomí, v plnosti prázdnosti
.
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg

Chaldejský systém, je  PŮVODNÍ  geniální  a  rozsáhlý  systém,  který  vznikl  ještě  před  původní  starodávnou  astrologií. Dal základy astrologii, astronomii i ostatním přírodním oborům, včetně pochopení jejich zákonů.  Tímto  systémem  jsou  sepsány  také  nejstarší  moudré  knihy,  včetně  prapůvodní BIBLE,  kdy  soubor  čísel a dvojčísel, dokázal  nahradit  více  slov  či  vět,  v kratší podobě,  NEŽ  grafické  starodávné  znaky

Jeho celé tajemství, zatím vědci nerozkódovali (pouze zanedbatelnou část) a větší část, byla pochopena kdysi, některými duchovními. TEN, kdo pochopí svým vnímáním a Empatií, tyto Energie, jeho strukturu, dále klíče nejen číselných kódů, BEZ použití Mysli,  dokáže  odhalit i mapu nejvyšší moudrosti vývoje člověka (stupně etap, osudu, evoluce) i Kosmickou Harmonii. Pochopitelně za předpokladu, že opravdu poznáte ZEVNITŘ, celý rozsah možností
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg

Energie_Člověka
Témata  (+připravovaná témata 3--7)
A-point-9x.gif
1)  Původ a historie stručně
2)  Základní orientace
3)  Ukazuje např. třídu vyzrálosti (duše+života) +kolik toho máme zvládnout
4)  Proč si nechat zpracovat rozbor tímto systémem?
5)  Co se mohu dozvědět z rozboru?
6)  Jak funguje?
7)  Jak funguje ve spolupráci s Kabalou?
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg

1) Původ a historie stručně, Chaldejského systému (numerologie)

Existuje několik numerologických metod a výpočetních způsobů a také vyšlo nespočet literatury o každé z nich. Ovšem všechny varianty "vychází" z Chaldejské numerologie a předtím, původně z Mayského číselného systému. Staří Esejci a Chaldejci, měli velkou zásluhu na převodu Mayských číselných kódů, které jsou pro dnešní civilizaci lépe uchopitelné, protože rozšířeného vědomí, už DNEŠNÍ civilizace, není zatím schopna (jako byla ta Mayská).

Postupem času byla různě "přizpůsobována" a předělávána, mnohokrát zkracována a tak není divu, že většina lidí se dívá na numerologii s pobaveným skepticismem a končí nedůvěrou a zesměšňováním. Byla například zneužita AŽ pro výběr "tutových čísel" třeba na sportku. Jak by potom mohla být taková moudrost umění brána vážně? A taky, když tyto čísla nevyšla, tak ji lidé přestali důvěřovat. To ale není vina numerologie, NATOŽ té původní, Chaldejské

Chaldejský systém (numerologie), je navíc předchůdce prapůvodní celistvé astrologie. Nenechte se zmást dojmem, že by díky tomu byla jednodušší. Naopak. Právě její obrovský rozsah, který obsahoval tehdy další přírodní obory, dal vzniknout původní astrologii, která pak obsahovala například fyziku, astro-fyziku, metafyziku, biochemii, medicínu, architekturu, podle které tehdy uměli Lidé stavět divy světa.

A ruku na srdce, Lidé to dnes už dávno neumí a to proto, že všechno začali rozdělovat, místo toho, aby začali spojovat. Dokonce i astronomie, když byla oddělena od astrologie, dostala tento odlišný název jen proto, aby bylo jasné, že je odtržena od celku původní astrologie. Chaldejský systém, tedy pochopitelně obsahoval astronomii také a mnoho dalšího.

Jedná se tedy o obor, který obsahuje celek poznání o přírodě na planetě, celek přírodních principů (zákonů), všech přírodních oborů, včetně naší galaxie, včetně bytostí, jejich úkolů, atp.
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg

2)  Základní orientace

Lidé, už postupem času, neumí vstřebat tak obrovské množství poznatků, protože používají hlavně rozum, představivost fantazie, myšlenky......místo vnímavosti Energií, místo vnitřního zraku, místo citové empatie......a jsou odtrženi od Energie Srdce (vyššího vědomí).  Studium a pochopení této rozsáhlé oblasti Chaldejského systému, umožňuje žít v souladu se svým životem, s přírodou, v harmonii, bez zbytečného utrpení, ve zdraví a štěstí.

Když člověk nejdříve pronikne do této struktury svým Vnímáním a Empatií, dovnitř těchto Energií, může pak pochopit "příběh" čísel, jejich vzájemnou spolupráci, jejich geometrii, atp. Jednak čísel stojících vedle sebe a také dvoj-čísel a jejich okolí.

Naučit se tedy nějakou verzi Numerologie, tady nemá význam, je spíše na překážku. V tomto systému, funguje rytmus Energií, úplně jinak, funguje v souladu s Rovnováhou, Harmonií podstaty a jeho řádu. A to žádná verze Numerologie, bohužel UŽ neumí.

Pokud má někdo zájem proniknout do tohoto systému, potřebuje také poznat Energie všech planet naší galaxie. Projev Energie číselného kódu i planety, má různou úroveň, což lze Rozpoznat pak podle stupňů čísel. Například kód 6, má jinou vibraci, než kód 15, jinou, než kód 24, než 33, než 42, než 51, než 60. Podle toho je zachycená Energie Venuše PRO konkrétní bytost, v tomto příkladu, JINÁ při vibraci kódu (VK) Venuše 15 a JINÁ, než u VK Venuše 24 či 33 atp.
pozadi-z-pro-text=HSV-LILA=240x20.jpg

Když cítíte například vibrací 24, jde o větší přiblížení se k dané vibraci, než např. u kódu 15 a také menší přiblížení se k dané vibraci, než u kódů 33 či 42. Jenže také jde o úplně jiné životní výzvy, úkoly, zážitky, zkušenosti a situace, které jsou také zároveň snadnější, než např. u kódů 33 či 42 a naopak úplně jiné a snadnější, než u kódů 15 nebo 6. Asi už chápete, že naučit se tady pár čísel nemá efekt, protože každá rovina jedné linie vibrace (kódu i planety) je jiná.

Každá úroveň vibrace (čísla) má svoji melodii - tón, barvu, odraz světla, atp. A protože TENTO původní systém, toto respektoval, tak neodděloval ani nesčítal čísla, aby ponechal melodii VCELKU, obraz z barev VCELKU a také CELÉ sdělení souboru Vibrací (čísel), aby nedošlo k vytržení z kontextu....

Zkuste si například nakreslit číslo 1, přes něj pak číslo 1 obráceně, dále přes něj číslo 7, pak 7 obráceně, dále č. 4 a obráceně. Dostanete šesticípou hvězdu, merkabu. Čísla vyjadřují 24. Pak spojte protiklady dohromady. 1+1=2, jakožto první spojení dvou, do jednoty a Neutrality. Stejně tak 7+7=14 a potom 4+4=8. Když pak spojíte výsledky v obrazci, nejde pouze o součet 2+14+8=24, jde o mnohem více, jde o obrazec, který vyzařuje úplně jinou vibraci, kombinace, než pouhé samostatné číslo 24....

Například, když vezmete potom Legendární čísla, které sdělil Mayský prorok, což jsou konkrétně: 1, 13, 7, 9 a 4., přesně v tomto pořadí, začnete ČÁSTEČNĚ chápat výše zmíněný příklad obrazce, přesněji, jeho první části. Rozvržení planet v naší galaxii, je podle Kosmického řádu Harmonie, stejně tak i rozvržení Energetických vibračních kódů každé bytosti a stejně tak i geometrie u všeho ostatního.

Zasahovat proto, do této dokonalosti, měnit tyto vibrační kódy (čísla), je NESMYSL  +průšvih, protože jde také např. i o PODVÁDĚNÍ Sebe Sama. Je tu jediná výjimka, kdy není porušena Harmonie řádu a jeho dokonalosti, což je u bytostí, které dosáhli Probuzení až do cíle (např. Buddha), ovšem tam už odpadá vliv těchto Energií na tuto bytost, což člověk Rozpozná, podle jejich znatelného ústupu vlivu.
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg

pokračování...Numer = 45-12-2016 = 42-12-2017 *
(1991--1998)


.
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
 .
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.


   Sezení a rozbor skrze Energie
   Chaldejského systému *
pozadi-z-pro-text=HSV-LILA=240x20.jpg
Objímám nás, ARKI
(Autor, lektor, konzultace).

Upozornění:  Tyto informace jinde nenajdete, leda kopii, která ovšem neobsahuje další info, ani neveřejné bonusy...  Mějte na paměti, že kdokoli kopíruje originál, NEMŮŽE Vám sdělit pravdivé informace, ani souvislosti anebo žádné, protože je zná POUZE AUTOR, čili ten, kdo se tímto směrem zabýval do hloubky a zná proto CELÉ a konkrétní know-how, strukturu, podstatu tématu ;-).
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
Mám zájem dostávat (jednou za čas) Bonusy, Informace =pro Pravidelné Návštěvníky.

Rychlý Email = můžete rovnou
psát sem, bez otevírání svých emailů
a přijde mi to přímo do mailu:

A-point-9x.gif


pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg


A-point-9x.gif

A-point-9x.gif


A-point-9x.gif
Líbí se Vám tato stránka?
Sdílejme ji mezi ostatní, pro inspiraci ;-)

.=== === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === .

A-point-9x.gif
.Úvod  A-point-9x.gif Čte  A-point-9x.gif VIDEA  A-point-9x.gif MEDITUJte  A-point-9x.gif OBJEVUJte  A-point-9x.gif NAVŠTIVte  A-point-9x.gif PRODUKTYA-point-9x.gif.A-point-9x.gifA-point-9x.gif
.Transformační.Tarot  A-point-9x.gif Láska_Vztah(y)  A-point-9x.gif SEZENÍ.služby  A-point-9x.gif Biografie  A-point-9x.gif Kontakt  A-point-9x.gif VíceA-point-9x.gif.
.Ochrana údajů  A-point-9x.gif  Obchodní_podmínkyA-point-9x.gif.
A-point-9x.gif
optimalizace PageRank.cz
A-point-9x.gif A-point-9x.gif A-point-9x.gif
A-point-9x.gifCopyrighte © Arcana-V,  
Všechna práva vyhrazena
(All rights reserved)
,  Vytvořeno 2006