.Úvod-Hlavní-stránka

Tarot,  Astro Tarot  a Život  JINAK...  1)_otevření Srdce, očí, skrytých možností,  2)_spojení protikladů do celistvosti v Praxi,  3)_cesta k hlubokému pochopení života, Sebe, Reality,  4)_větší požitek a užívání žití,  5)_větší možnosti, atp. +Nabídka služeb

Jak si VÍCE  UŽÍVAT Život v PRAXI,  Efektivně, jak dosáhnout maximální či ROZSÁHLEJŠÍ  ZISK od života, od principů fungování této hmotné Reality, od zákonů života, od rovnic vesmíru, od Bytí, od TAROTU, od různých Energií, od Mystiky... +Nabídka služeb

A=aPoint-6x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif
Úvod-Hlavní-stránka Informace-Novinky-Akce Služby--Příležitost-ke-Zlepšení-Života Kontakty Terapie-Meditace-Regrese Inspirace-Prohlédnutí-Uvědomění-Probouzení-Arcana Tarot-Výklad-Význam-JINAKJINAK  OnLine-Tarot-Výklad-Zdarma Mapa-Stránek 
A=aPoint-9x.GIF.gif

A=aPoint-6x.GIF.gif

A-point-9x.gif
A=aPoint-6x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gifO mně A=aPoint-9x.GIF.gif A=aPoint-9x.GIF.gifProdukty A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gifVidea A=aPoint-9x.GIF.gif další menu
na konci stránky
A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-6x.GIF.gif
A-point-9x.gif


.
A=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gifA=aPoint-6x.GIF.gif

.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.


A=aPoint-9x.GIF.gif
Úvod  ||  Tarot, Astro-Tarot  JINAK  ||  .Aktualizace: 06.02.2017. 
A=aPoint-9x.GIF.gif

Vhledy, aha-momenty, vnímání a nejrůznější nalezení ~ (z mého objevování) posouvání hranic, naslouchání vyššímu vědomí, nalézání jednoduchosti života a také úlevy, směrem k uvolnění *
Rozlišení, co ovlivňujeme a Tvoříme my a co život a JAK to změnit (pochopení Reality v Praxi) 

A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
Tarot  je  geniální  a  rozsáhlý  systém,  který  svými  kombinacemi  dokáže  odhalit  i  ty  nejskrytější,  nejvzdálenější, nejhlubší  příčiny,  způsoby,  situace,  tajemství  a  pomoc. 
Tuto genialitu, Lze spatřit po kouskách TEHDY, když člověk spatří genialitu a moudrost v TÉTO Realitě Bytí, v jeho principech, fungování  A  spojí  to s pomůckou Tarotu. 
Člověk nemůže spatřit (zrakem, rozumem) a rozeznat TO, co nezná = ani v životě, ani v Tarotu ;-) 
POKUD  se  umíte spojit  CÍLENĚ, s konkrétní  částí  A  OPRAVDU  ZNÁTE  CELÝ  rozsah  Příběhů symboliky +.možností  Tarotu 
+.souvisejících  spojnic  (podobně, jako při vaření). ;-)


Hodnotné informace šetří utrpení a šetří čas. 
Pokud člověk zůstane u teorie, teoretizování, pak nejde o posun, ani o rozvoj, jde pouze o povrch...(nost) 
a také o zvedání domýšlivosti (pýchy). Arki :-)
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif

01)  V Tarotu, člověk nemůže spatřit TO, co nezná... Víte proč?

02)  JAK poznáte, zda vám odborník sděluje a) informace z rozumu, z fantazie pro krok zpátky a zdánlivý posun  ANEBO  zda vám sděluje b) informace z intuice pro váš posun???

03)  Rozdílné použití Tarotu  (rozvoj, růst, jak použít stejný nástroj k většímu užitku a rozsáhlejšímu účinku) 

04)  Pokud má kdokoli zájem, o výklad Tarotu

05)  Pokud má kdokoli zájem, o zásadní rozbor Tarotem, pro Zlepšení, obohacení a zkvalitnění života = Terapeutický rozbor,

06)   Pro příklad a orientaci (namátkově), můj rozvoj v použití Tarotu

07)   Varianty, JAK použít Tarot, A) rozšířené možnosti o první krůčky, B) větší rozšíření a C) rozsáhlý způsob

TAROT: Ani pro největšího mistra, cesta učení nikdy nekončí, ani další nové možnosti  (170201) *

A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif

01)  Člověk nemůže Spatřit a Rozeznat TO, co nezná = ani v životě, ani v sobě samém, natož v Tarotu

Tarot je stejně obsáhlé téma, jako sám život, jako tato hmotná Realita, podstata i vesmír... A tak, vždy je co Poznávat, vždy je co Rozeznávat, Chápat, Spojovat, vždy je tu něco NOVÉHO, co LZE  SPATŘIT... ;-)

(04. 02. 2017)
Člověk se umí podívat vnitřním zrakem, s pomocí vnímání intuice, kamkoli i tam, kde nikdy nebyl, do situace, které se nezúčastnil, aby poznal nové, poznal souvislosti, důvody příčiny. Podívat se, není totéž, co spatřit. Dívat se a Spatřit bez pomůcek, s pomocí intuice, toto zatím zvládne jen pár Lidí na světě = vidět většinu. Někdo ve více situacích a oblastech, a někdo v méně oblastech. Proto se ZATÍM, dodnes používají pomůcky, které umožní podívat se například do podvědomí, nevědomí kohokoli, pod pokličku jakékoli situace, do příběhu jakéhokoli děje, detailů, až po strukturu fungování hmotné Reality, Bytí.

Kartáři používají racionální vysvětlení rozumem toho, co vidí v kartách. Jinak řečeno, TO, co spatří intuicí, pak vysvětlí rozumem, podle toho, co znají rozumem. Tyto kartáře, Lidé označují bláhově, jakožto dobré či skvělé a TY, kteří věští podle obrázků či fantazie, nazývají "šarlatány"... Přitom je mezi nimi, zanedbatelný rozdíl...  Je důležité si uvědomit, že  ZA_PRVÉ = věštění jakékoli budoucnosti, je totéž co akrobacie v cirkuse a nepřináší člověku užitek i přesto, že to tak pro rozum vypadá.
Věštění jakékoli budoucnosti, přináší zábavu, případně uklidnění obav ANEBO naopak zvýšení obav = OBOJÍ, vyvěrajících z fantazie nejen racionálního kartáře, také i z fantazie klienta (což se pak znásobí).  No a  ZA_DRUHÉ, vysvětlení rozumem, čili racionální pohled na intuici, je ve skutečnosti čerpání z paměti rozumu, což je minulost. Paměť, nemůže obsahovat budoucnost, jinak by to nebyla paměť. ;-)) 
A=aPoint-9x.GIF.gif
A tak ve výsledku, JE intuice vynulovaná, zastíněná, přikrytá, díky rozumovému závěru, a díky paměti toho, co rozum poznal v minulosti a takový "odborník" nebere v potaz, co nového, potřebuje spatřit jak klient, tak  i on sám.  Pak není divu, že Lidé přestávají vyhledávat mistry v intuici, aby jim ukázali cestu k opravdovému cítění, protože se mylně domnívají, že jde také o šarlatány, klasické kartáře...

Když si uvědomíte tento paradox a protiklad, pak Vám dojde, že kartář, který používá rozumový, racionální popis intuice, je akrobat, který pobaví a trefit něco v budoucnosti, může leda takový střípek, kousek, který už rozumem poznal, ovšem nikoli takové záležitosti, které zatím nespatřil, přehlížel a nepochopil sám (v prožitku). Zažít, prožít, totiž neznamená také i poznat...natož pochopit...! ;-)  Proto ve mně vyvolá úsměv, když zaslechnu od někoho slovo "zkušenosti". ;-)  Opírat se o zkušenosti, znamená opírat se o minulost v neznalosti AČKOLI si rozum myslí opak. :-))) 
A=aPoint-9x.GIF.gif
Prožít jakoukoli událost, situaci, pro většinu Lidí znamená, že si v ní všimnou pouze mizivou část, nebo malou část. A tak je POZNÁNÍ celého PŘÍBĚHU zážitku, prožitku, také každé poučení, zmoudření a mnoho point = zkreslené, vytrženo z kontextu, což v překladu znamená, že jde o opak Faktů. Pokud ovšem klienta baví výrazně či výhradně, jeho vlastní Fantazie, rozumování,  (NA-)MÍSTO užitku a posunu, PAK jej bude bavit také Fantazie kartáře o to více, o co více je barvitější.   Sejdou se tak totiž dva Lidé, se stejným zájmem o konkrétní druh zábavy (podobně, jako když Lidé hledají stejné zájmy u potencionálního partnera, BEZ ohledu na skutečné hodnoty) :-).

NA DRUHÉ STRANĚ = pokud máte ZÁJEM = Vy, jakožto klient = nikoli o zábavu věštění, nýbrž o hmatatelný posun, ve svém životě, pak si přitáhnete člověka, který ačkoli pracuje s kartami Tarotu, tak nepoužívá věštění budoucnosti, nýbrž vhled do situace, do Vás, takovým způsobem, abyste spatřili Vy a hlavně Vy, své vlastní rozhodování, jednání, chování a abyste pochopili, která rozhodnutí, jednání a chování přináší jaké konkrétní následky a jaké následky můžete žádat od sebe samého a podle toho změnit své rozhodování, jednání a chování. Díky tomuto pohledu, můžete pochopit, jak se posunout kupředu, jak se vnitřně rozvíjet dál, později už bez pomoci takového člověka = v takových situacích, které jsou stejné.
A=aPoint-9x.GIF.gif
V odlišných situacích, u kterých jde o nové jednání či chování, anebo o vysněné následky, ke kterým, zatím nemůžete dospět BEZ některých kroků = buď můžete použít intuici anebo opět navštívit odborníka. Jakmile byste použili raději rozum, domýšlivost, vězte a mějte na paměti, že používáte svoji minulost z paměti = což znamená opak posunu, opak rozvoje, také i opak stání = protože minulost, je krok zpátky, různě velký...buď metr nebo 150 kilometrů...
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif

02)  JAK poznáte, zda vám odborník sděluje a)_informace z rozumu, z fantazie  ANEBO  b)_informace z intuice pro váš posun??? 

(06. 02. 2017)
Jednoduše a přesto pro mnohé obtížně. Jednoduše tehdy, když už člověk poznal, jak funguje rozum, fantazie a intuice a chápe původ i účel všech. Obtížně tehdy, když nezná některé poznatky, informace.
Ze všeho nejdříve, člověk potřebuje pochopit, zhruba 30 informací a souvislostí. Například TO, že co se rozumu jeví jakožto posun, je ve skutečnosti obráceně. Proto si tolik Lidí myslí, nebo je přesvědčeno, že se posouvají a opak je pravdou. A důvod? Například proto, že rozum se domnívá, že ví, co je to posun i přesto, že to neví... Dále proto, že rozum si myslí, že posun znamená například překonávat, zdolávat, vítězit, vyzrát nad překážkou nebo ji umět překročit či podobně, což s posunem nemá co dělat...
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
Další obsah z TÉTO části , můžete potkat (včetně vysvětlení) na semináři, přednáškách, webináři ANEBO je zasílán přispěvatelům.  Rozesíláno 4x ročně: 1.3., 1.6., 1.9., 1.12., od zdroje anebo ve více termínech od Affiliate Program.  více ZDE anebo na stránce Spolupráce.
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif

Už i tato důležitá informace, je pro posun každého, kdo ji pochopí (bez překroucení) a každý, kdo ji začne používat v denní praxi, se posune o velký krok kupředu směrem k obohacení sebe sama.
Rovnováha ze Srdce, intuice, duše.
Rozum, ani fantazie domněnek, rovnováhu neumí rozeznat.

Pokud člověk přijme dar, obohacení a na oplátku projeví vděčnost darem také, energie se UVNITŘ něj neuzavře, ani rovnováha. Pokud člověk přijme dar, obohacení bez vděčnosti, bez vyrovnání energie, dojde k narušení rovnováhy UVNITŘ tohoto člověka a tak mu toto obohacení přinese pak "ztráty", přesněji nelibost z rozloučení se s někým či něčím, v takové záležitosti = oblasti, která je pro něj, v životě důležitá...  (Jen pozor, rozum si plete pomíjivost se ztrátou, pojmy s dojmy atd.).

Nejvíce nepříjemným rozloučením se, je rozluka se sebou samým, v jakékoli situaci, oblasti, natož ve více oblastech života. Říká se tomu = "ztratit" sám sebe. A čím větší vzdálení se, tím obtížnější návrat... Proto je rovnováha natolik důležitá a její udržování ve všech situacích, záležitostech, které máme k dispozici, které jsme použili, pro které jsme se rozhodli. Proto čím více uvědomělejší člověk, tím méně věcí má, používá, protože kromě stovek jiného, má také na paměti rovnováhu, dary, vděčnost i vyrovnávání energií.  =,
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif

(26. 12. 2016)
Každý příběh (děj), ať už ve vztazích, v podvědomí, v životě, vždy souvisí s vnitřním světem člověka, s tím, v co všechno věří (domnělé "zkušenosti") a pak i s událostmi kolem a reakcemi na tyto události. Spojit celou tuto strukturu, aby ji člověk spatřil, lze nejlépe spojením více pomůcek dohromady. Například Tarot, Astrologii, chaldejský systém, proudění různých energií, elektromagnetických polí, polarit apod. Spojit toto lze prostřednictvím Astro-Tarotu, který obsahuje také i další, pomůcky v jednom.

K tomu, aby člověk rozeznal zmíněné a mnohem více, potřebuje ovšem poznání, které je rozsáhlejší, než běžný Tarot. Nelze totiž spatřit něco, co člověk nezná, o čem neví, že existuje = protože jinak to nové, pokládá za "staré", za něco, co už zná a proto se domnívá, že vývoj se odehraje pouze podle pravidel záležitostí, které UŽ zná. A ono je to úplně jinak. Proto i Tarot i Astro-Tarot, člověk může použít v úplně jiném rozsahu, mnohem větším, když rozšíří své vidění. Záleží na tom, o kolik stovek či tisíc poznatků, rozšířil své vnímání a spatřil to také ve struktuře Tarotu, Astro-Tarotu. Proto se také používá slovo Tajemství, či zahaleno rouškou Tajemstvím. Je to totiž individuální záležitost.


Dokud si člověk nedovolí něco spatřit, je to pro něj osobním tajemstvím. Stejně tak i obrovsky rozsáhlá struktura Tarotu, je pro zčásti tajemstvím pro všechny a z větší části, tajemstvím pro většinu Lidí, dokonce i pro TY, kteří se Tarotem zabývají.
Například, když se člověk seznámí důkladně jenom s principy (zákony) života a vesmíru (+je pochopí), spatří v Tarotu mnohonásobně více, než předtím. Anebo, když se člověk seznámí důkladně s vnitřním vesmírem (+ho pochopí), spatří v Tarotu mnohonásobně více, než předtím. A TO, co spatří skrze Tarot, spatří také v životě, v praxi. Když člověk sklouzne do domnívání se, ztratí se. Proto jsou pomůcky (například i Tarot), tak mocným nástrojem, který pomáhá neztratit se v iluzích, v klamu a vrátit se zpátky do skutečnosti, být nohami na zemi.
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif

03)  Rozdílné použití Tarotu  (rozvoj, růst, jak použít stejný nástroj k většímu užitku a rozsáhlejšímu účinku)

Další pokračování textu = zas příště :-)
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
Posílám nám spoustu pochopení, objetí a Lásky,
Arcana-V
Copyrighte  ©  2007 Arcana Viva
★ UPOZORNĚNÍ:  Text je možné šířit či kopírovat pouze pro nekomerční účely a to v nezkrácené a neupravené podobě a s uvedením autora +s odkazem na stránky.
A=aPoint-9x.GIF.gif
http://Arcana-V.sweb.cz...Na všechna sezení (druhy služeb) je potřeba se objednat Telefonicky.

A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
S úctou a vděčností,
Autor: Arcana Viva - autor, navigace k pochopení jednoduchých rovnic Reality života, úleva, uzdravení, mystika, terapie..
Copyrighte © 2007 Arcana Viva
(& Copywrite)
A=aPoint-9x.GIF.gif
Děkuji nám za respektování autorských práv a mé práce, stejně tak, jako já respektuji VAŠI PRÁCI a výtvory.  Hodnotné informace šetří utrpení a šetří čas. 
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg

Líbí se Vám tato stránka, příspěvky?
Sdílejme ji mezi ostatní = pro inspiraci
;-) 
A=aPoint-6x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif


A=aPoint-6x.GIF.gif


A=aPoint-9x.GIF.gif


pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gif
Foto Arcana-V

A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif
Děkuji s Láskou všem, za SDÍLENÍ těchto stránek, příspěvků, pro inspiraci a ÚLEVU ostatním *** (vypracování odpovědí na Vaše otázky, zpracování překladů vhledů, intuice, atp.)
A=aPoint-9x.GIF.gif

Linka-Kytky

A=aPoint-9x.GIF.gif
DĚKUJI, dáváme si Vzájemně DÁRKY
Vážím si toho velice, protože je za tím dávání radosti oboustranně, opětovaná Laskavost, naše Lidskost a naše ÚČAST v proudění života.
č.ú.:  viz  Kontakt ..
variabilní symbol:  369

A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
Mnozí ZATÍM  NEVĚDÍ, že TO, co dáváme a projevujeme druhým, dáváme ve skutečnosti SOBĚ SAMÉMU...
Dar-Dárek-Laskavost
Učím se opět žít a spatřit krásu života, po milimetrech, když to jde, ve vědomé symbióze, ve spolupráci.
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg

Linka-Kytky

NejOblíbenější & Nejčtenější: 
A=aPoint-9x.GIF.gif
Úcta, Láska, Hojnost ANEBO Fantazie v hezkém balení? Co je Sebe-Úcta = krátký příklad v PŘÍBĚHU... * (201203-02)

Proč nestačí JENOM Přijmout?  Přijetí, je pouze začátek receptu.! *(201602-02)

Tarot, rozdílné použití Tarotu... (201) 

Odhalení příběhu z podvědomí (hodně překvapivé): Proč mi někdo "BERE" někoho či něco? *(201610-01)

4 Reakce (4 příklady)  člověka, při Zrcadlení Obvinění, Výčitek, Kritiky v Praxi... Můžete zjistit, co děláte sobě *(201310-02)

Posloupnost vývoje. Co je dřív a co potom? Kdy člověk pozná například Lásku  Bezpodmínečnou, Bezmeznou, Singularity)? *(20169-03)

Celestýnské Proroctví, Článek, všech 10 Vhledů 1.č.... (20022-7)

Protiřečení, Rozpor, vymaže výsledek, realizaci přání a vytvoří slepou uličku, barikádu. Rozeznáte, kdy si stavíte barikády? JAK to ZMĚNIT? * (201312-03)
,
Články, Odhalení, Intuice = Přehled.

Tvořivost, Tvorba.
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif

A=aPoint-9x.GIF.gif
Hodnotné informace šetří utrpení a šetří čas.  Pokud člověk zůstane u teorie, nejde o posun, jde pouze o povrch...(nost)Arki :-)  Při určitých sezeních, máte Příležitost, také zážitků, v Praxi.
A=aPoint-9x.GIF.gif
pozadi-z-nejen-pro-text=Ruzovo-LILA=204x15.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
Optimalizace: 26.12.2016

A=aPoint-9x.GIF.gif
A=aPoint-9x.GIF.gif
.
.
A=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gif
.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.
A=aPoint-6x.GIF.gifA=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gif A=aPoint-6x.GIF.gifA=aPoint-6x.GIF.gif
.
A=aPoint-6x.GIF.gif

Úvod-Hlavní-stránka Informace-Novinky-Akce Služby--Příležitost-ke-Zlepšení-Života Kontakty Terapie-Meditace-Regrese Inspirace-Prohlédnutí-Uvědomění-Probouzení-Arcana Inspirace Tarot-Výklad-Význam-JINAKJINAK   Astrologie-Odhaluje-Více Chaldejský-Systém BtnG=Numerologie=18-8-2.png OnLine-Tarot-Výklad-Zdarma Děkuji-Spolupráce-Ikonky-Doporučit Mapa-Stránek 

A=aPoint-6x.GIF.gif. Podmínky užívání  (+Zásady ochrany osobních údajů)

Často kladené dotazy
  (+Etický kodex)

Spolupráce
  (+Affiliate Program)

pozadi-z-nejen-pro-text=204x12.jpg
A=aPoint-9x.GIF.gif
A-point-6x.gif
A-point-4x.gif

A-point-6x.gif
optimalizace
                  PageRank.cz
A=aPoint-9x.GIF.gif

A-point-6x.gif
A-point-6x.gif
A-point-6x.gif
Copyrighte © Arcana-V  2006--2017
Všechna práva vyhrazena (All rights reserv
ed)